Tuesday, 20 December 2011

KAVITHAI - 11
KAVITHAI -10


KAVITHAI - 9


KAVITHAI - 8

Saturday, 27 August 2011

KAVITHAI - 7

    NILAVAE !
 RACHITHADU  POTHUM 
   SENRUVIDUNGAL..

KAVITHAI - 7


        IERANTHAVARKAL
           POTHUM
        IMAIYAI
            MUDI VEDU.

KAVITHAI - 6


                    ENGAL
                    VIDUTHALAI...!

KAVITHAI - 5


         KOLAI 
            SAEYAPPATTAEN
         MANITHARKALIN 
            KATHALUKKAKA.....

KAVITHAI - 4


           ITHUUM 
        BOTHAVILLAI 
           ENNAVALAI  
        PATRI
           ELUTHA .........

KAVITHAI - 3


                     
                    
                       ENNAVALIN  
                               AASAI .....

KAVITHAI - 2

 KATHALARKALAKA
      INAIYAVILLAI
              ENRALUM..!
      NAMBARKALAKA THODARUVOM......

KAVITHAI - 1

UN
 VARUKAIKAKA......

Saturday, 13 August 2011

KAVITHAI

 UN
 VARUKAIKAKA......

 KATHALARKALAKA
      INAIYAVILLAI
              ENRALUM..!
      NAMBARKALAKA THODARUVOM......                         ENNAVALIN  
                               AASAI .....
           ITHUUM 
        BOTHAVILLAI 
           ENNAVALAI  
        PATRI
           ELUTHA .........
         KOLAI 
            SAEYAPPATTAEN
         MANITHARKALIN 
            KATHALUKKAKA.....
                        ENGAL
                    VIDUTHALAI...!

        IERANTHAVARKAL
           POTHUM
        IMAIYAI
            MUDI VEDU.